اولین گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران چند ماه پس از انتصابش، منتشر و در آن از مرگ شهروندان در بازداشتگاه‌ها و تداوم «اعمال شکنجه و سایر مجازات‌های غیرانسانی نظیر شلاق و قطع عضو» ابراز نگرانی شده است. در این گزارش از مقام‌های ایرانی خواسته شده به «مجازات‌های غیرانسانی» نظیر قطع عضو و شلاق پایان دهند.

او در گزارشش که برای مجمع عمومی سازمان ملل نوشته، تاکید کرده که «شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» در ایران ادامه دارد که با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در تضاد است و تاکید کرد ایران به هیچیک از ۲۰ توصیه جهانی درباره مقابله با شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری عمل نکرده است.

جاوید رحمان در اولین گزارش خود از ادامه اعدام به دلیل ارتکاب جرائم قبل از ۱۸ سالگی ابراز نگرانی کرده و گفته که در نیمه اول سال ۲۰۱۸ میلادی دست کم ۴ نفر به اتهام ارتکاب جرم پیش از ۱۸ سالگی اعدام شده‌اند.

چند هفته پس از انتشار این گزارش، آقای رحمان اولین نشست رسمی خود در کمیته سوم مجمع عمومی را نیز برگزار کرد. نشستی که در ۲۴ اکتبر برگزار شد و در آن آقای رحمان ضمن ارائه گزارشی کوتاه، مهم‌ترین محورهای مورد نگرانی خود را مطرح و به نقطه نظرات موافقان و مخالفان گوش فرا داد.  نماینده جمهوری اسلامی در کمیته سوم نیز در این نشست به پاسخگویی پرداخت و ضمن «غیر قانونی» دانستن ماموریت گزارشگر ویژه برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، انتقادات و ادعاهای مطرح شده علیه جمهوری اسلامی را نادرست خواند و رد کرد.

در همین رابطه و در ماه نوامبر (سال جاری میلادی) قطعنامه‌ ارائه شده از سوی کانادا به مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران نیز به رای گذاشته خواهد شد.  قطعنامه‌ای که از سال ۲۰۱۲ هر ساله به بحث گذاشته شده و مورد تصویب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان