وب‌سایت اشتاندارد، از رسانه‌های محبوب در آلمان، در تاریخ اول مارچ در مقاله‌ای با تیتر «ایران با خودش کشتی می‌گیرد: استعفا به مثابه گامی به پیش» به قلم فریتس نویمن، از روزنامه‌نگاران ورزشی شناخته‌شده در آلمان، به استعفای رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران پرداخت. نوشت: «استعفای خادم یک نشانه است. مشخص نیست که او و سایر مسئولان فدراسیون کشتی که استعفا کرده‌اند، دقیقا علیه چه کسی اعتراض می‌کنند. خادم با این که یک محافظه‌کار محسوب می‌شود، دیگر تحمل نمی‌کند که ورزشکاران و مربیان ایرانی به‌خاطر مسابقه ندادن جلوی اسرائیلی‌ها محروم شوند.» این سایت نوشته است که محرومیت اخیر علیرضا کریمی که به دستور مربی‌اش به عمد کشتی‌اش را باخت تا مجبور نشود جلوی یک اسرائیلی کشتی بگیرد، طاقت خادم را طاق کرد. در پایان این مقاله آمده است: «سوال این است که خادم با این کار چه‌کسی را می‌خواهد و می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. این باور که صاحبان قدرت در ایران رویه‌ای کاملا متفاوت در برابر ورزشکاران اسرائیلی پیش بگیرند، زیادی ساده‌لوحانه است. اما می‌توان امیدوار بود که در کشوری که مدام با خودش در چالش است، تکیه‌گاهی جدید در حوزه ورزش [در جهت غیرسیاسی کردن ورزش] رشد کند.»

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان