واشینگتن‌پست در این مقاله به تلاش‌های ظریف، وزیر امور خارجه در باوراندن صلح‌آمیز بودن برنامه‌ی اتمی به اروپایی‌ها و تکنیک‌های موفقیت او پرداخته شده است. نویسنده به برخی از تناقضات گفتارهای ظریف با رفتارهای اتمی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند.
نویسنده در بخشی از این مطلب نوشته: «ظریف همچنین با مقاله‌ نویسی، در نشریات خارجی از نوآوری‌های ایران صحبت می‌کند؛ اعلام می‌کند تشکیل اتحادیه دیگر منسوخ شده و در بیان همکاری ایران با جامعه جهانی طی «شبکه‌ی امنیتی» با استدلال هایی در باب «همکاری امنیتی» در نظم جهانی سخن می‌گوید، جهان پساداعش را تصویر می‌کند.» اما نویسنده نتیجه می‌گیرد که چنین گفتارهایی از سوی ظریف فقط برای رد گم کردن ۴ دهه کمپین ضداطلاعات ایران است و بس.
از جمله می‌گوید که ایران دم از «اقدامات شفاف در تسلیحات» می‌زند در حالی که در واقع با کره‌شمالی در هر دو برنامه تسلیحات نظامی و اتمی همکاری دارد.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان