وب‌سایت تحلیلی-خبری «العربی الجدید» مقاله‌ای با عنوان «ایران و عرب‌ها … جنگ تقدیر و سرنوشت محتوم نیست» از برهان غلیون، استاد جامعه شناسی دانشگاه سوربن فرانسه و اولین رئیس شورای ملی سوریه و از رهبران اپوزیسیون این کشور منتشر کرده است. او در مقاله نوشته است:
«ایران با توجه تاریخ و تمدن و منابع مادی و انسانی می‌توانست مهم‌ترین کشور شرقی و دارای بیشترین شانس برای رهبری منطقه باشد، اگر راه دیگری غیر از امثال صدام حسین و محمدعلی می‌رفت و خامنه ای سیاست سیطره بر منطقه در پیش نمی‌گرفت و برای کشورش عواقب خطرناکی ایجاد نمی‌کرد.  تمام کشورها و گروه‌های سیاسی منطقه از انقلاب ایران استقبال کردند. حمایت از فلسطین نیز جایگاه ایران را مستحکم کرد. اما شعار صدور انقلاب و اقدامات حزب الله باعث شد تا از این برنامه به عنوان بزرگ‌ترین خطر برای منطقه یاد شود. ایران از بهار عربی نیز به عنوان فرصتی برای اهداف ژئوپلتیکش استفاده کرد. جنگ سوریه طمع ایران در منطقه را بیشتر نمایان کرد. رهبران ایران معتقدند از همه محق‌ترند. رژیم ایران، نازیسم از نوع شرقی است و خامنه‌ای کشور و ملتش را به همان مسیر آلمان سوق می‌دهد. ما رژیم ایران را با ملتش یکسان نمی‌دانیم و از منافع‌شان دفاع می‌کنیم. تنها راه برای حل مشکل کنونی ایران و کل منطقه عبور از دیدگاه‌های تنگ ناسیونالیستی و یافتن راه همکاری و امنیت همگانی است.»

لینک

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان