سایت دی‌تسایت، ترجمه از ایران‌در جهان: ترامپ تداوم تعلیق تحریم‌ها علیه ایران را منوط به این کرده که توافق هسته‌ای با این کشور تغییر کند. به عبارت دیگر: «یا تفاهم را آن‌طور که من می‌خواهم تغییر می‌دهید، یا من زیرش می‌زنم.» این که آیا هنوز می‌توان توافق هسته‌ای با ایران را نجات داد، بستگی به این دارد که دیگر طرفین تفاهم – ایران و اروپا – چطور به اولتیماتوم ترامپ واکنش نشان می‌دهند. اروپا حالا ۱۲۰ روز وقت دارد که ترامپ را متقاعد کند که چقدر بی‌معنی است که به‌خاطر برنامه موشکی و اقدامات نظامی ایران، توافق هسته‌ای را نابود کند. اروپا می‌خواهد ایران را وارد به توافق در مورد مسائل موشکی کند، درست همان‌طور که ۱۵ سال پیش مذاکرات هسته‌ای شروع شدند. اما این‌بار فشار بیشتر و زمان کمتر است. ترامپ می‌خواهد به رأی‌دهنده‌ها نشان دهد که طبق وعده‌اش با ایران به تندی برخورد می‌کند. بقیه داستان ممکن است اینطور پیش برود که اروپا به دلیل برنامه موشکی و نظامی، تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند با این هدف که ترامپ را از به‌هم‌زدن توافق هسته‌ای بازدارد.

لینک

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان