شبکه سی‌ان‌بی‌سی امریکا: نویسنده در این مطلب ضمن بررسی روند مخالفت‌های ترامپ با این توافق از دوران کارزار انتخاباتی تا روزهای ریاست جمهوری‌اش، آخرین اقدام او در تمدید لغو تحریم‌های هسته‌ای را آخرین هشدار او به کنگره و متحدان اروپایی اروپایی دانسته و با استناد به نظر برخی از صاحب‌نظران احتمال باقی ماندن این توافق پس از پایان مهلت برای تغییرات درخواستی ترامپ را بسیار کم دانسته است. نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به اختلاف نظر شدید برخی از صاحب‌نظران امنیتی با ترامپ در این زمینه پرادخته و می‌نویسد که پس از امضای روز جمعه ترامپ که لغو تحریم‌ها را تمدید کرد، آنها نفس راحتی کشیدند.

لینک

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان