دی‌ولت: تفتیش اخیر خانه ده ایرانی مظنون به جاسوسی در ایران، احتمالا به‌خاطر فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی آن‌ها در موسسات و محفل‌های یهودی در برلین بوده است. مجله خبری فوکوس در گزارش خود به برخی اهداف بالقوه حمله به عنوان سوژه جاسوسی ایران اشاره کرده و به طور مشخص از کمیته یهودیان آمریکایی (AJC: از نهادهای تاثیرگذاری یهودی در آلمان) نام برده است. همچنین یک انجمن یهودی ارتکدس در الکساندرپلاتس (میدانی در مرکز برلین) و خاخام‌های فعال در آن توسط ماموران تهران تحت نظر بوده‌اند. انجمن ورزشی مکابی (Makkabi) دیگر هدف جاسوسی ایران بوده است. کمیته یهودیان آمریکایی خواستار اخراج سفیر ایران از آلمان شده است. همچنین مسئول «مرکز یهودیان در آلمان» گفته است با توجه به این اقدامات جاسوسی، دولت ایران نمی‌تواند شریک دولت آلمان باشد و آلمان اجازه ندارد امنیت خود را به‌خاطر منافع اقتصادی به خطر بیندازد.

لینک

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان