حتی اگر تظاهرات بطور موقت خاموش شوند، مردم از خط قرمزی عبور کرده‌اند که قابل برگشت نیست.


پولتیکو، ترجمه از ایران‌در‌جهان: ایران مدرن با شورش و انقلاب‌های بسیاری از انقلاب مشروطه ۱۹۰۵ تا انقلاب ۱۹۷۹ تا قیام سبز سال ۲۰۰۹ روبرو شده است. بنابراین اعتراضات جمعی علیه جمهوری اسلامی که طی چند روز گذشته صورت گرفته، بی‌سابقه نیست. اما ایران از سال ۲۰۰۹ و احتمالا ۱۹۷۹ چنین طوفانی را شاهد نبوده است. قیام سال ۲۰۱۷ بزرگ‌ترین چالشی است که ایران با آن روبروست.

خشم خام و خالص، خشونت علیه نیروهای امنیتی و ادارات دولتی و ماهیت پراکنده شورش، بسیار متفاوت از شورش جبهه سبز ۲۰۰۹ است. بسیاری از اعتراضات تاکنون در خارج از تهران، در هزاران شهرک و شهرهای کوچک ایران صورت گرفته است. ابراز خشم علیه آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر، نفس گیر بوده است. ایرانیان نه تنها خشم‌شان را نسبت به خامنه‌ای ابراز می‌کنند، بلکه کل مجموعه سیاسی و مذهبی را نیز زیر سوال می‌برند.

این قیام، یک نقطه ضعف بزرگ رژیم ایران را نیز در ضمن نشان می‌دهد؛ اگر چه ایران ممکن است در خاورمیانه قدرتمند باشد، ولی خود ایرانیان از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و خارجی کشور خشمگین‌اند. این امر می‌تواند به واشنگتن فرصتی نادر برای افزایش نفوذ خود در برابر تهران بدهد؛ نفوذی که به سبب موفقیت‌های منطقه‌ای ایران به دست آمده است.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان