شبکه ‌سی تی‌وی ونکوور – ترجمه از ایران‌در‌جهان: روز شنبه هفته گذشته تظاهرات‌ ایرانیانی که در ونکوور گردهم آمده بودند به خشونت کشیده شد. آن‌ها برای هفته دوم، همزمان با معترضان ضد دولتی در ایران گردهم آمده‌ بودند که همدلی خود را با مردم داخل ایران نشان بدهند.

اعتراض‌ها در روز ۲۸ دسامبر از مشهد، دومین شهر بزرگ ایران، آغاز شد و به چندین شهر دیگر گسترش یافت. تظاهرات در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش بیکاری انجام شده بود. برخی از معترضان خواستار سرنگونی حکومت شدند.

ایرانیان در ونکوور جمع شده‌اند تا حمایت خود را از یک انقلاب نشان دهند. تامی صادق، تظاهر کننده گفت: «من دوست دارم سیستمی داشته باشیم که احترام بیشتری نسبت به همه انسانها داشته باشد و به آزادی بیان و حقوق بشر بها بدهد.»

در کنار شعارهای «وقتش رسیده» و «آزادی برای ایران»، همچنین میان معترضانی که در مورد بهترین راه برای رسیدن به هدف مشترک جمع شده بودند درگیری در گرفت.

دوربین‌های سی‌تی‌وی مردی را ضبط کردند که به ایرانیانی یورش می‌برد که پلاکاردهای ضد سلطنت در دست داشتند.

از یک سو گروهی مدافع مداخله بین‌المللی در قضایای ایران است، در حالی که طرف دیگر معتقد است که این مساله داخلی است و می‌گوید که اگر کشورهای دیگر درگیر شوند، تحریم‌های شدیدی را علیه ایران اعمال خواهند کرد.

یکی از مخالفان گفت: «ما نمی‌خواهیم تغییر رژیم در یاران به دست یک نیرو یا قدرت خارجی یا ترامپ صورت بگیرد. همه ما می‌خواهیم انقلاب شود؛ دولت باید به دست خود مردم تغییر کند.»

حداقل ۲۱ نفر کشته و صدها نفر در ایران دستگیر شده‌اند.

گروه‌های محلی قول داده‌اند که تا رسیدن به نتیجه قطعی به تظاهرات ادامه دهند.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان