شبکه «الجزیره» قطر روز ۲ ژانویه مقاله‌ای با عنوان فوق از عماد آبشناس گزارشگر سابق خبرگزاری «جمهوری اسلامی» ایران در بیروت و نماینده سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در کشورهای عربی منتشر کرده است. او نوشته است:

«اپوزیسیون خارج ایران، شامل مجاهدین خلق، حامیان رضا پهلوی، مارکسیست‌ها و سکولارها توسط سعودی و اسرائیل حمایت می‌شوند. بخشی دیگر از اپوزیسیون ایران مانند قوم گرایان عربی، بلوچی، آذری و کردی جدایی طلب هستند. حوادث ایران انقلاب نیست، بلکه انگیزه اقتصادی ناشی از فقدان امید دارد. این تظاهرات به خاطر نبود رهبری  و هدف واحد به نتیجه نخواهد رسید. همچنین تعداد زیادی به خیابان نیامده‌اند. چون مردم اوضاع سوریه و یمن و لیبی را می‌بینند و می‌ترسند. دولت برخی سیاست های را به نفع معترضین تغییر خواهد داد. نظام خیلی از تظاهرات نمی ترسد. به همین خاطر مانند سال ۲۰۰۹ با آن برخورد نکرده است.»

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان