تاگس‌شاو: از سال ۲۰۰۹ چنین اعتراضاتی در ایران وجود نداشته است. در آن زمان جنبش سبز سرکوب شد. امروز خیلی چیزها متفاوت است: رهبری وجود ندارد و با این وجود هزاران نفر در اعتراضات شرکت می‌کنند. اعتراضات از طریق تلگرام سازماندهی می‌شوند.

این بار همه‌چیز فرق دارد. اعتراضات برخلاف همیشه در تهران آغاز نشدند. پول زیادی که دولت ایران برای سیاست خارجی‌اش خرج می‌کند، مردم را عصبانی کرده است. هرچند تظاهرات در اعتراض به وضعیت اقتصادی آغاز شدند، اما به سرعت سیاست‌ خارجی و ساختار جمهوری اسلامی را هدف گرفتند.

لینک مطلب اصلی

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان