روزنامه معروف و قدیمی «الحیاه» وابسته به عربستان سعودی، روز ۱۹ دسامبر مقاله‌ای با عنوان «عراق و ملای سنی در کنار عمار الحکیم» به قلم رستم محمود پژوهشگر و نویسنده باسابقه سوری منتشر کرده است. او در این مقاله نوشته است:

«عمار الحکیم رهبر “جریان الحکمه” عراق گفته که این گروه، یک سازمانی سیاسی، ملی و فراقومی و فرامذهبی است و هموطنان حق مشارکت در آن دارند. در نشست مطبوعاتی پس از کنگره تاسیس آن یک ملای سنی نیز به عنوان یکی از شخصیت‌های این گروه در کنار او ایستاده بود. درحالی‌که ساعتی قبل نتایج انتخابات آن اعلام شد و تمام ۲۴ عضو دفتر سیاسی آن از عرب‌های شیعه بودند.

این دقیقا همان وضع عراق است؛ ادعا می‌شود که قصد دارند همه گروه‌های کرد و ترکمن و سنی را دور هم جذب و جمع و با فساد دولتی مبارزه کنند، اما در بودجه سال آینده یک میلیارد دلار برای شبه نظامیان وابسته به ایران تخصیص می‌دهند. فرقه گرایی عراق را فراگرفته است و العبادی تنها شعار می‌دهد. استراتژی ایران در استفاده از سیاست نابالغ آمریکا غیرقابل انکار است. این کشور می‌خواهد عراق ضعیف با خود درگیر باشد تا بتواند زیر نفوذش باقی بماند.»

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان