روزنامه جانگل وورد: ترامپ اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. واکنش‌ها قبل از هرچیزی بیان‌گر یک واقعیت هستند: موضوع بیشتر از این که فلسطینی‌ها باشند، نقش ایران است. واکنش‌ها از آن‌چه انتظار می‌رفت خیلی کمترند، چون اردن، مصر و عربستان سعودی درگیر مساله دیگری هستند: تهدید از جانب ایران. جاه‌طلبی رژیم ایران برای ساختن نوعی بلوک شیعی از خلیج‌فارس تا مدیترانه، باعث می‌شود این کشورها به سمت اسرائیل متمایل شوند. آن‌ها قطعا عاشق اسرائیل نیستند، بلکه با اسرائیل در حوزه امنیتی همکاری می‌کنند.

منبع

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان