روزنامه پرمخاطب «الغد» اردن روز ۱۱ دسامبر مقاله‌ای با عنوان «ضربه کشنده» به قلم دکتر محمد ابورمان؛ پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک این کشور و صاحب مقالات و کتاب‌های بسیاری درباره جنبش‌های اسلامی و اسلام سیاسی منتشر کرده است. او در این مقاله نوشته است:

«به رسمیت شاختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط ترامپ تاثیری بر روند صلح نخواهد داشت، چون اصلا روندی وجود ندارد. بنابراین اولین استفاده کننده از تصمیم او ایران است. این کشور از شعار قدس برای مقابله با رژیم رسمی عربی بهره می‌برد…

دولت‌های عربی هدف اصلی خود را مقابله با خطر فارسی و ایران می‌دانند. این دولت‌ها در قبال تصمیم ترامپ کاری از پیش نمی‌برند. و وجهه خود در افکار عمومی و ملت‌ها از دست می‌دهند که این هم به نفع ایران است. ترامپ بجای حمایت از رژیم‌های عربی در مبارزه با ایران، خود آنها با بحران مواجه کرده است.»

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان