بخش عربی شبکه «روداو» اقلیم کردستان عراق روز ۱۱ دسامبر مقاله‌ای تحت عنوان «نقش کردها در تاریخ تمدن» و به قلم دکتر فرست مرعی منتشر کرده است. او در این مقاله آورده است:

«در چند وقت بسیاری در حمله و طعنه به کردها زیاده روی کردند. اما زادگاه آنها به هزاره چهارم قبل از میلاد در دوره برمی‌گردد. کشتی نوح در کوه جودی کردستان بر زمین نشست. کردها از لحاظ دینی پیرو یهودیت و مسیحیت و زرتشت ایرانی بوده اند. از لحاظ نژادی ماد و از نظر زبان فارس و هندوایرانی هستند. زرتشت فیلسوف ایرانی در مناطق کردی اطراف ارومیه زیسته است. کردها در کوه های زاگرس ایران نیز بوده اند. آنها نقش مهمی در تکوین ساختار معنوی-فکری ملت‌های هندوایرانی و سامی ها داشته اند. آثار فرهنگی و تاریخی کردها متعلق به سه هزار سال قبل از میلاد ثبت شده است.»

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان