روزنامه «الزمان» عراق در تاریخ ۲۷ نوامبر مقاله‌ای با عنوان «بین منطق قدرت و قدرت منطق» و به قلم رسول مهدی الحلو نویسنده شیعه عراقی منتشر کرده است. او با اشاره به «سیاست تندوری و دگماتیسم با انگیزه های دینی، مذهبی و ایدئولوژیک در طول تاریخ نتیجه‌ای جز ویرانی نداشته است»، نوشته است:

«اقدامات حیدر العبادی نخست وزیر عراق با سیاست‌های سابق این کشور تفاوت بسیار و غیرقابل انکاری دارد. او توانسته مسیر مطمئنی برای ایجاد توازن در روابط خارجی عراق انتخاب کند؛ نه علیه ایران به سمت آمریکا مایل شد، نه به نفع مصر با ترکیه برخورد تند کرد و نه بخاطر سعودی از فاصله گرفته است. در سیاست داخلی به رغم مخالفت برخی، تحمل و مروت را برگزیده و به اعتراضات اصلاح‌طلبانه با وجود ورود تظاهرکنندگان به ساختمان مراکز دولتی مقابله نکرده است.»

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان