ینی آکیت: خانواده رضا ضراب شرکت‌هایشان در ترکیه را با عجله خالی کردند و به ایران فرار کردند. پدر و مادر ضراب در ماه‌های شهریور- مهر به ایران رفتند و برادرش ماه بعدی به ایران رفت. بر اساس خبرها دستیار ضراب هم در صدد جابجایی به دبی است.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان