مجموعه عکس با توضیح (هم آنلاین و هم چاپی):

هر روز در کشورهای بیشتری حقوق جامعه LGBT و برابری ازدواج و زوجیت به قانون تبدیل می‌شود. اما نه در ایران. از انقلاب ۱۹۷۹ تا به حال بیش چهار هزار ایرانی هم‌جنس‌گرا اعدام شده‌اند. هزاران نفر مجبور به هورمون‌درمانی شده‌اند و هر کسی توانسته به ترکیه گریخته است. اما آن‌جا هم فقط باید منتظر بود. لائورنس راستی (Laurence Rasti)، عکاس تلاش کرده است به کسانی که در آنجا بلاتکلیف مانده‌اند، شأن و هویت‌شان را بازگرداند. کتاب عکس او، «در ایران همجنسگرا وجود ندارد»‌ (There Are No Homosexuals in Iran) را نشر Edition Patrick منتشر کرده است.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان