روزنامه لبنانی «الدیار» در تاریخ ۲۸ نوامبر مقاله‌ای با دو عنوان «چتر ایرانی-آمریکایی حامی ثبات لبنان و بازسازی دولت آن می‌شود» و «حفظ مفهوم «بی‌طرفی» (حریری) و توافق درباره عدم فشار بر او» به قلم ابراهیم ناصرالدین منتشر کرده است.

نویسنده معتقد است «بین ایران و آمریکا درباره لبنان تفاهمی ضمنی» صورت گرفته و این امر «فرضیه عبور امن این کشور از بحران را تقویت می‌کند.» او گفته که «واشنگتن درباره بحران اخیر لبنان به حمایت از تلاش فرانسه اکتفا نکرد، بلکه از طریق کانال‌های اروپایی به گوش رهبر ایران رساند که ثبات لبنان کماکان جزیی از استراتژی آمریکاست. جواب ایران هم، علی‌رغم عدم تمایلش بر تغییر سیاست خود در لبنان، به آمریکا مثبت بوده است، چون گفته که حزب الله در این ماجرا حکمت و سیاست تعامل اتحاذ کرده است.»

به نظر او، این تفاهم ضمنی همچنین باعث شده الحریری در سایه حمایت آمریکایی، اروپایی و منطقه‌ای قدرت مانور بیشتری داشته باشد و مطالبات سعودی که حال متواضعانه‌تر شده است را پیگیری کند.»

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان