به زودی بار دیگر انتشار نشریه «ایران‌در‌جهان» را آغاز خواهیم کرد. در حال حاضر در حال انتشار آزمایشی دوره جدید هستیم تا با رفع نواقص احتمالی، روند مطلوب فعالیت‌های سایت را با ترجمه و انتشار مطالب تازه به شکل رسمی از سر بگیریم.

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان