مخاطبانی که در این چند ماه، به سایت نشریه مراجعه کرده‌اند، به احتمال بسیار زیاد، متوجه کاهش محسوس فعالیت‌های نشریه شده‌اند. دلیل اصلی این کاهش فعالیت، تداوم مشکلات همیشگی برای تامین منابع مالی، یک نشریه غیرانتفاعی و مستقل، همچون «ایران‌در‌جهان» است.

با این وجود، همراهی داوطلبانه برخی از همکاران، جلوی تعطیلی کامل این نشریه هشت‌ساله را گرفته است. با وجود همه مشکلات، امیدواریم در آینده بتوانیم این چراغ را همچنان روشن نگاه داریم. تردیدی نیست که کمک‌های مالی – هر کمک مالی در آمریکا شامل معافیت مالیاتی خواهد شد – شما بخشی از هزینه‌های فعالیت این نشریه را تامین خواهد کرد.

اگر در این ماه‌های انتهایی سال، به فکر اهدای کمک‌های مالی خود به موسسات غیرانتفاعی هستید، ما را نیز در فهرست خود قرار دهید. برای آگاهی بیشتر از اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های موسسه ما، به سایت زیر مراجعه کنید:

Non-Stop Media, Inc

موسسه Non-Stop Media ناشر و مجری نشریه «ایران‌در‌جهان» است.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان