برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ به این سو، یک هیات از نمایندگان کمیسیون امور خارجه‌ی مجلس سنای ملی فرانسه تا پایان ماه ژوئن به تهران خواهند رفت.

تا پایان ماه ژوئن چهار نماینده‌ی فرانسوی به سفر خواهند رفت، سفری که چندان هم معمول نیست. یک گروه پارلمانی از کمیسیون امور خارجه مجلس سنای ملی فرانسه از ۲۴ تا ۲۷ ژوئن (۳تا۶ تیرماه ۱۳۹۳) به تهران خواهند رفت. از سال ۲۰۰۹ به این طرف این اولین باری است که این سفر انجام می‌شود.

خانم «اودیل سوگو» نایب رئیس حزب سوسیالیست کمیسیون امور خارجه، سه عضو دیگر حزب سوسیالیست را با خود خواهد برد. «ژان لوک ریتزه» از حزب اتحاد برای جنبش مردمی (UMP) ، «ژان فیلیپ ماله» از حزب سوسیالیست (PS) و «ژاک می آرد» از حزب اتحاد برای جنبش مردمی (UMP) ، اودیل سوگو را همراهی خواهند کرد.

برنامه‌ی سفر هنوز قطعی و مشخص نشده است. اما برنامه باید خیلی سیاسی باشد. این نمایندگان می‌خواهند که در مورد وضعیت سیاسی منطقه و مذاکرات در حال جریان پرونده‌ی اتمی ایران بحث و گفتگو داشته باشند.

پیش از این در پایان ماه آوریل، تعدادی از اعضای پارلمان فرانسه به تهران سفر کرده‌اند. اما سفر آن‌ها بیشتر جنبه‌ی اقتصادی داشت. سناتور فیلیپ ماریانی رئیس حزب اتحاد برای جنبش مردمی (UMP) از کمیسیون مالی سنا، شش عضو دیگر پارلمان را همراه خود برده بود. این افراد در حالی به این سفر رفتند که بعد از آن دیگر وزارت امور خارجه‌ی فرانسه جرات نکرد تا گفتگوها و مذاکرات با تهران را از سر گیرد.

بازدید نمایندگان سنا در زمانی انجام می‌شود که یک ماه تا آخرین مهلت رسیدن به توافق اتمی مانده است. در حالی که «اختلافات اساسی و بنیادینی» در مورد موضوعات بسیار مهم وجود دارد. در هفته‌های اخیر لوران فابیوس خصوصا اعلام کرده است که ایران باید تعداد سانتریفیوژها‌ی‌اش را با وجود ۲۰ هزار سانتریفیوژ فعلی به «چند صد» سانتریفیوژ تقلیل دهد.

* از: ایوان والِریو / در: لو فیگارو / مترجم: شادی سابُجی- ایران در جهان

عنوان اصلی مطلب:

Des députés français vont se rendre en Iran fin juin

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان