فصل‌نامه «وورد پالسی جورنال»، شماره بهار ۲۰۱۴ خود را به موضوع «سکس و سکسوالیته» اختصاص داده که از جنبه‌های مختلف به این موضوع پرداخته شده است. یکی از مقالات اصلی این شماره به «ترانس‌جندر»ها در ایران می‌پردازد و مشکلات و چالش‌های فرهنگی، تاریخی و حقوقی آن را واکاوی می‌کند.لینک بخش اول ترجمه

لینک بخش دوم ترجمه

بیماری فرهنگی

برخلاف اعتقاد رایج، همجنس‌گرایی در ایران عملی مجرمانه نیست. به این معنی که، جذابیت‌ها، تمایلات و حتی هویت‌های همجنس‌گرایانه غیر قانونی نیستند. آنچه جرم محسوب می‌شود اعمال مشخص جنسی است که خارج از محدوده ازدواج بین زن و مرد از جمله آنچه لواط یا عمل زنای محصنه نامیده می‌شود را در برمی‌گیرد. در شرایط مشخصی، مردی که مرتکب عمل لواط شده باشد می‌تواند با مجازات مرگ مواجه شود. روش اعدام بستگی به تصمیم قاضی دارد، که معمولاً به صورت اعدام با چوبه دار است. اگر متهم بالغ نباشد و یا اینکه عمل دخول انجام نشده باشد حکم به شلاق تبدیل می‌شود. همجنس‌گرایی زنانه یا مصاحقه در مقایسه با همجنس‌گرایی مردانه با مجازات آسان‌تری مواجه است. این موضوع در مفاد قانونی موجود که معمولاً در مقابل زنان تبعیض آمیز است غیرمعمول است. در این مورد هم مجازات شلاق است اما هر کسی که چهار بار بدون ملاحظه جنسیت با حکم همجنس‌گرایی مواجه شده باشد با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

اغلب اعتقاد بر این است که قوانین جزای ایران برمبنای شریعت یا قانون اسلام یا دستورات تغییرناپذیر کامل خداوند است که از طریق محمد پیامبر آشکار گردیده است. بدرستی می‌توان بیان کرد که این مجازات‌ها برمبنای فقه یا الهیات اسلامی قرار دارد.

در واقع فقه یعنی درک و به این اعتبار فهم و تفسیر انسان از شریعت الهی است. از نظر زیبا میرحسینی، متفکر اسلامی، تفکیک بین شریعت و فقه بسیار حایز اهمیت است، زیرا امروزه بسیاری از کارشناسان و سیاست‌مداران – اغلب با مقاصد سیاسی – شریعت و فقه را معادل یکدیگر فرض کرده و قواعد حاکم فقهی را همان شریعت و بنابراین همان اراده الهی فرض کرده که به این ترتیب چالش برانگیز نیست. براین اساس در می‌یابیم که تا چه اندازه تفاسیر مدرن امروزی قوانین اسلامی می‌تواند متناقض باشد. در واقع، واکنش‌های اولیه مسلمانان در مورد همجنس‌گرایی تناقض آمیز بوده است.

عدم تحمل ظاهری لواط، از داستان قرآن در مورد قوم لوط (معادل انجیلی لت ) اقتباس شده، گرچه لواط و عشق بین مردان در شعر، هنر و ادبیات ستوده می‌شده و در شعر فارسی بخصوص، همجنس‌گرایی با اشاره به عشق جنسی علاوه بر عشق روحانی یا مذهبی موجود در این روابط به تصویر کشیده شده است. به علاوه در اکثر ممالک اسلامی از جمله ایران، تا زمانی که مردان (که ما در مورد زندگی جنسی آنها مطلع هستیم) وظایف خلاقانه خود را انجام می‌دهند، جامعه بزرگ‌تر معمولاً معطوف به سایر مسایل جنسی آنها نمی‌شود. در عین حال، در دوران پهلوی (۱۹۲۵-۱۹۷۹) نگرش نسبت به روابط همجنس‌گرایان بتدریج شروع به تغییر کرد.

زیرا در این دوران سیاست‌هایی اجرا شد که هدف آنها تحول ایران از یک جامعه وابسته و جامعه سنتی به یک جامعه مدرن و حاکمیت – ملیت مستقلی به سبک اروپا بود. مجرمانه شناختن لواط در ایران به منظور ترغیب هسته خانواده و حساسیت‌های جنسی به سبک اروپا بود. انقلاب سا ل ۱۹۷۹ بر این عقیده بود که ورود تدریجی واحد خانواده یکی از قوی‌ترین شیوه‌های امپریالیسم فرهنگی توسط نیروهای غربی برای کنترل ایران بوده است. بنابراین، یکی از اولین اقدامات پس از انقلاب حذف مجسمه شاه و قوانین خانوادگی او، و جایگزین کردن آنها با قوانین جزایی جدید در راستای مبارزه با فساد به منظور تسویه جامعه بعد از انقلاب از هر گونه نفوذ روابط جنسی به سبک «غربی» بویژه خارج از چارچوب ازدواج مانند زنای محصنه، فاحشگی و همجنس‌گرایی بود. رابطه جنسی خارج از ازدواج دارای مجازات سنگسار است. در واقع، ارتکاب جرم زنای محصنه با مجازاتی شدیدتر از ارتکاب قتل براساس قوانین جزایی ایران مواجه خواهد شد. این قانون در سال ۱۹۸۳ تنظیم شد. به دلیل این‌که این جرم در مقابل بنیادهای حاکمیت اسلامی قرار دارد. البته، امروز، مخالفت‌ها در تقابل با مسایل جنسی بیشتر جنبه پزشکی پیدا کرده است. از نظر امین، «در طی ۱۰ سال گذشته، هر گاه که دولت یا رسانه‌ها در مورد مسایل جنسی صحبت می‌کنند، مسایل و جنبه‌های بهداشتی یا روانشناختی و یا اختلالات هویت جنسی آنها مطرح می‌شود.» به علاوه همه چیز «از دیدگاه اختلال هویت جنسی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و به همین دلیل فردی که در گیر این قضیه است در نهایت چاره‌ای جز تغییر هویت جنسی خود ندارد.»

ادامه دارد …

* از: راچل ترمان / در: وورد پالسی جورنال / ترجمه از انگلیسی: پارسا آزاد- ایران در جهان

راچل ترمان، ایرانی-امریکایی و کاندیدای دوره دکترای علوم سیاسی، در دانشگاه کالیفرنیا.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان