یاهو از این پس به کاربران اجازه نمی‌دهد با شناسه‌های خود در فیس‌بوک یا گوگل وارد سایت به اشتراک گذاری عکس فلیکر شوند.علاقمندان به استفاده از خدمات فلیکر تنها تا ۳۰ ژوئن یعنی ۲۰ روز دیگر فرصت دارند تا حساب کاربری جدیدی برای خود باز کنند یا از حساب کاربری خود در یاهو استفاده کنند.

سیاست یاهو این است که دسترسی به خدمات خود با استفاده از شناسه‌ای سایت‌ای دیگر را متوقف کند و به تدریج در حال اعمال سیاست یاد شده است.

سرویس ورزشی سایت یاهو اولین بخشی بود که سیاست یاد شده را اعمال کرد. به نظر می‌رسد علت این مساله افزایش تعداد کاربران اختصاصی سایت یاهو باشد.

همچنین کاربرانی که دارای بیش از یک حساب کاربری در فلیکر باشند باید برای دسترسی به همه آنها در سایت یاهو حساب‌های کاربری جداگانه باز کنند.

این شرکت علت رسمی این تغییرات را ارتقای تجربه کاربری عنوان کرده است. البته تعداد قابل توجهی از کاربران از چنین تغییراتی اظهار نارضایتی کرده‌اند.

* لینک مطلب

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان