در اول ژوئیه تحریم نفت ایران از سوی اتحادیۀ اروپا به اجرا در می آید. دولت سوئیس هنوز مشخص نکرده آیا همراهی خواهد کرد یا نه. دولت آمریکا و محافل یهودی به خشم آمده اند.

انتقاد تند بی سابقه ای بود از زبان یک دیپلمات: سفیر آمریکا در برن، دونالد اِس بایر، تازگی از خودداری سوئیس در همراهی با تحریم نفت ایران از سوی اتحادیۀ اروپا و همچنین اقدام های تنبیهی آمریکا علیه بانک مرکزی ایران انتقاد کرد. وی گفت بی گمان سوئیس هم نمی خواهد تبدیل به «نقطۀ ضعف» در مقرارت مربوط به تحریم ایران بشود.

پس زمینۀ این اظهارات بعضاٌ معلم مآبانه تصمیم دولت سوئیس در ابتدای آوریل است که موضع گیری خود را دربارۀ تحریم نفتی علیه جمهوری اسلامی تا «اطلاع ثانوی» بازگذاشته است. بستن حساب های بانک مرکزی ایران را در سوئیس که دولت این کشور بی پرده پوشی رد کرد.

با توجه به فشار از خارج تعلل سوئیس در پذیرش تحریم ها، که در تاریخ مناقشۀ اتمی سخت ترین بوده تعجب برانگیز است. حتی چنین می نماید چین تسلیم فشار زیاد آمریکا شده و می خواهد واردات نفت خود را از جمهوری اسلامی کاهش دهد. ظاهراٌ رهبران ایران با دادن تخفیف سعی در جلب نظر چین دارند اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی چین گزارش کرد مناسبات با آمریکا برای این کشور مهمتر است.

«سوئیس کدام طرف ایستاده است؟»

از این خودداری سوئیس نه تنها دولت آمریکا که سازمان های یهودی هم به شدت می کنند. یوناتان کرویتنر، دبیرکل انجمن سوئیس- اسرائیل، در صحبت با «جروزآلم پست» سرخوردگی خود را از اینکه سوئیس «یک بار دیگر» با تصمیم سایر کشورهای غربی همراهی نمی کند اعلام کرده است. روزنامۀ محافظه کار اسرائیلی از سخنگوی سابق لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا آیپک، جاش بلوک، نقل کرد پرسش این است که «اصلاٌ سوئیس کدام طرف ایستاده است.»

با توجه به فشار از خارج تعلل سوئیس در پذیرش تحریم ها، که در تاریخ مناقشۀ اتمی سخت ترین بوده تعجب برانگیز است. حتی چنین می نماید چین تسلیم فشار زیاد آمریکا شده و می خواهد واردات نفت خود را از جمهوری اسلامی کاهش دهد. ظاهراٌ رهبران ایران با دادن تخفیف سعی در جلب نظر چین دارند اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی چین گزارش کرد مناسبات با آمریکا برای این کشور مهمتر است.

ماری آوت، سخنگوی وزارت اقتصاد سوئیس، در پاسخ به پرسشی در این مورد تأکید کرد دولت این کشور هنوز تصمیمی دربارۀ تحریم نفت خام ایران از سوی اتحادیۀ اروپا نگرفته است. به گفتۀ وی موجودی بانک مرکزی ایران با توجه به وضعیت اقتصادی این کشور توقیف نشده است. طبق اظهار سفیر آمریکا در سوئیس بایر، مقام های سوئیسی علاوه براین در گفتگوها بر بی طرفی و نقش سنتی میانگیری خود بین آمریکا و ایران تأکید می کنند.

سیاست وقت کشی به احتمال مؤفق نخواهد بود

البته سوئیس در گذشته همواره هم به اصل بی طرفی خود پایبند نبوده و با برخی از تحریم های اتحادیۀ اروپا همراهی کرده است، اگرچه که این تحریم ها برخلاف تحریم های سازمان ملل الزام آور نبوده اند. برای نمونه تازگی در هماهنگی با اتحادیۀ اروپا دارایی های یازده شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی توقیف شد. اما استناد به نقش میانگیری سؤال برانگیز است زیرا ایالات متحده در این مورد ظاهراٌ اهمیتی برای خدمات سوئیس قائل نیست.

دولت سوئیس به احتمال می خواهد خیلی ساده زمان به دست آورد و امیدوار است این مسئلۀ حساس خود به خود حل شود. طرفین بحران در آوریل بعد از ۱۵ ماه برای اولین بار دور یک میز نشستند. هردو طرف جوّ گفتگوهای استانبول را مثبت خواندند. البته گفتگوهای بعدی در بغداد و مسکو بدون پیشرفتی به پایان رسیدند. ملاقت بعدی در سطح کارشناسان قرار است در سوم ژوئیه انجام شود. تحریم نفت اتحادیۀ اروپا رسماٌ در اول ژوئیه به اجرا در می آید. بدین ترتیب امکان اینکه قبل از این تاریخ از شدت بحران کم شود ناچیز است.

ایران معامۀ نفت خام را از سوئیس انجام می دهد

حتی حسابگری های اقتصادی دولت سوئیس را نمی توان با توجه به اهمیت روزافزون این کشور به عنوان مرکز تقل تجارت جهانی مواد خام منتفی دانست. گرچه وزارت اقتصاد اطلاعات موثقی ندارد که تا چه میزان معامله با نفت ایران از طریق سوئیس انجام می شود. شرکت های بزرگ نفتی که مقرشان در سوئیس است از قرار در برابر وزارت اقتصاد تأیید کرده اند خودشان «در هماهنگی با تحریم های اتحادیۀ اروپا علیه ایران عمل کرده اند.» البته واقعیت این است که ایران با کمپانی بین المللی نفتیران که مقر آن در ایالت واتِ سوئیس است پایگاهی در این کشور دارد که به تجارت نفت خام مشغول است. وزارت اقتصاد اعلام کرد سوئیس مستقیم از ایران نفت وارد نمی کند.

* از: کیان رمضانی / در: تسوانتیش مینوتِن آنلاین

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان