مرد مشهور و قوی ایران، پس از آن که جایگاه رهبر کشور را زیر سوال برد طی حمله ای انتقام جویانه با ضربات پی در پی چاقو به قتل رسید.
روح اله داداشی پس از جانبداری از یک سوی جدل میان محمود احمدی نژاد و آیت اله علی خامنه ای از طرف گیری خود برگشته بود.

روح اله داداشی هفته گذشته پس از برخورد با سه مهاجم به ضرب چاقوی آنان کشته شد.

وی یکی از پشتیبانان برجسته محمود احمدی نژاد بود. مهارت های وی به شدت در رسانه های دولتی به نمایش گذاشته می شد و به ویژه داستان نزدیک شدن وی به رییس جمهور مورد مناقشه سر از نشریات در آورد.

ایران تابستان گذشته درهای مسابقه «قوی ترین مردان جهان» را در جزیره کیش خود در حاشیه خلیج فارس به روی تمامی شرکت کنندگان از سراسر دنیا باز گذاشت. هنگامی که داداشی برنده شد، رسانه ها از وی به خاطر این که نشان سرافرازی و پیشرفت نظم و انضباط ایران در سال های اخیر بود، داداشی را مورد ستایش قرار دادند.

ولی روح اله داداشی پس از جانبداری از یکی از طرفین دعوای میان محمود احمدی نژاد و آیت اله علی خامنه ای از جانبداری خود برگشت.

شاهدان می گویند که آقای داداشی پس از یک تصادف، با سه مرد سرنشین آن خودرو درگیر شده بود. حمله «بروسلی وار» مهاجمین به جنگ ۴۰ دقیقه ای بدل شد و در نهایت با ۵۰ ضربه چاقو به این مرد عضلانی توانستند بر وی برتری یابند. علیرضا اکبرشاهی، فرمانده نیروی پلیس تهران بزرگ گفت: «هر سه نفری که در قتل داداشی مشارکت داشته اند ضمن فرار از پایتخت دستگیر شده اند.»

جهان نیوز، وب سایت محافظه کار استفاده از خشونت را برای تسویه حساب های سیاسی مایه سوگواری دانست: «اکنون خشونت به بخشی ضروری از فرهنگ ما تبدیل شده که بازتابی از عدم تحملی است که امروزه تمام بنیادهای ما را در می نوردد.» سیاستمداران و روشنفکران ما باید فورا بنشینند و برای این رسم خشم و عدم تحمل راه حلی پایدار بیندیشند.

گفته می شود که به تازگی با بیان علنی این که پشت تمام فشارها بر روی احمدی نژاد خودِ رهبر است، وی (در واقع) رهبر را «مورد اهانت» قرار داد.

وی با توصیف رییس جمهور به عنوان قهرمان واقعی ملت، مدال طلای خود را به وی تقدیم کرد.

شاهدان می گویند که آقای داداشی پس از یک تصادف، با سه مرد سرنشین آن خودرو درگیر شده بود. حمله «بروسلی وار» مهاجمین به جنگ ۴۰ دقیقه ای بدل شد و در نهایت با ۵۰ ضربه چاقو به این مرد عضلانی توانستند بر وی برتری یابند. علیرضا اکبرشاهی، فرمانده نیروی پلیس تهران بزرگ گفت: «هر سه نفری که در قتل داداشی مشارکت داشته اند ضمن فرار از پایتخت دستگیر شده اند.»

جهان نیوز، وب سایت محافظه کار استفاده از خشونت را برای تسویه حساب های سیاسی مایه سوگواری دانست: «اکنون خشونت به بخشی ضروری از فرهنگ ما تبدیل شده که بازتابی از عدم تحملی است که امروزه تمام بنیادهای ما را در می نوردد.» سیاستمداران و روشنفکران ما باید فورا بنشینند و برای این رسم خشم و عدم تحمل راه حلی پایدار بیندیشند.

در مسابقات قهرمانی بین المللی سال گذشته که در کیش برگزار شد آقای داداشی پس از پشت سر نهادن دوازده شرکت کننده از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی قوی ترین مرد ایران و آسیا لقب گرفت.

آقای احمدی نژاد در ماه های اخیر از مجموعه ای از سرزنش های آیت اله خامنه ای رنج برده است. تلاش عریان وی برای اخراج وزیر اطلاعات دولت از جمله این موارد بوده است. پس از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹، پشتیبانی آیت اله خامنه ای به عنوان یک همپیمان برای حیات احمدی نژاد ضروری بود. گفته می شود که از آن زمان آقای خامنه ای از قدرت گرفتن بیش از اندازه احمدی نژاد می هراسد.

* از: دامین مک الوری- احمد وحدت / در: دیلی تلگراف

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان