«صدایی دیگر» چیزی بیشتر از یک وبلاگ جمعی برای نشریه «ایران در جهان» است. مکانی برای ارتباط مستقیم و بی واسطه با مخاطبان. در اینجا با آزادی عمل بیشتری با اندکی فاصله از چارچوب های تبیین شده این نشریه – که در «منشور» قابل دسترسی است – با مخاطبان و برای مخاطبان تلاش خواهیم کرد و به تبادیل دیدگاه خواهیم پرداخت. اینجا همچنین مکانی خواهد بود برای مشارکت و انتقال و تبادل نظر شما با ما. گردانندگان نشریه در «صدایی دیگر» به انتشار مطالب و دیدگاه های متفاوت در زمینه های مرتب با اهداف نشریه در قالب یادداشت٬ گزارش٬ گفت و گو و «پست نوشته های خودمانی» خواهند پرداخت. از سردبیری نشریه تا تیم مترجمان و همکاران و تک تک شما مخاطبان نشریه در تولید محتوای «صدایی دیگر» سهیم خواهند بود و البته پاسخگوی شما. مجموعه «ایران در جهان» از دریافت دیدگاه ها و انتقادات و پیشنهادات شما استقبال خواهد کرد.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان