تلاش ما گردآوری مجموعه ای از مقالات مطبوعات جهان در باره ی ایران است. سال هاست کشور ما به دلایل گوناگون جایگاهی خاص در صفحات مطبوعات جهان یافته است. کمتر روزی است که رسانه ای خبر و یا مقاله ای در باره ی ایران نداشته باشد. اما بازتاب این مهم در رسانه های ما کامل نیست.در میان انبوه اخبار و رویدادهای داخلی، مطبوعات ما گاه به بخشی از آنچه که در رسانه های جهانی انتشار می یابد، توجه می کنند.از یک سو مشکلات بی شمار روزمره و پیش روی یک روزنامه و از سوی دیگر اهمیت رویدادها داخلی مانع از انعکاس درخور و کامل مقالات مطبوعات جهانی است. دانستن آنچه که در باره کشور ما گفته می شود، فقط کنجکاوی و یا علاقه مندی به زندگی و سرنوشت مان نیست که ضرورتی ست برای زندگی در جهان امروز، این خود در عین حال بهترین توضیح برای ضرورت وجود نشریه ای چون« ایران در جهان» است. سعی ما بر آن است که این نشریه در هر شماره خود بخشی از مهمترین مقالات منتشر شده در مطبوعات جهان را به فارسی ترجمه و در اختیار خوانندگان قرار دهد. ایران در جهان در آغاز دوهفته یکبارمی شود اما سعی ما بر آن است که این نشریه به صورت هفته نامه منتشر شود. بدون شک این تلاش نیازمند همیاری شماست. با پیشنهادات و انتقادات خود ما رایاری کنید.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان